Oferujemy:

  • szkolenia trenerów i instruktorów
  • warsztaty dla drużyn sportowych
  • konsultacje indywidualne
  • videokonsultacje
  • wykłady na konferencjach
  • wykłady dla rodziców