“Zdecydowanie poprawiły się relacje zawodnik-trener jak również nastawienie zawodników do treningu i udziału w zawodach. Zdecydowanie polecam taką formę szkolenia dla zawodników i również trenerów. Pomaga ona zdecydowanie na podniesienie jakości pracy zawodników i trenerów czego finalnym uwieńczeniem są lepsze wyniki oraz zrozumienie sensu treningowego i udziału w zawodach. Szkolenie pomaga w budowie duch drużyny, lepszego poznania samego siebie, radzenia sobie ze stresem, nabywania umiejętności potrzebnych podczas wielogodzinnych treningów i najważniejszych startów. Szkolenie/warsztaty oceniam jak najwyżej i jest to nie tylko moja ocena ale również zawodników, z którymi rozmawialiśmy po szkoleniu. Mieliśmy też sygnały od rodziców naszych podopiecznych, że są bardzo zadowoleni z przeprowadzonych zajęć.”  Trener koordynator ZSOMS Kraków,  Robert Brus